Vi tilbyder bygherrer 3 ydelser

3 overordnede ydelser som FM Bygningsdrift tilbyder bygherrer

Vi er selskabet, der mestrer de store projekter og de komplekse projekter. Det gør vi, fordi vi er nørdede på den gode måde og lette at samarbejde med. Uanset projektets art spiller vi vores samarbejdspartnere gode. Vi har fokus på at udnytte indsamlede data samt viden og erfaringer fra byggeri og mennesker til kontinuerligt at forbedre vores arbejdsmåde og vores projekter på. Det er vigtigt for os for at kunne understøtte vores kunder i at færdiggøre byggeprojekterne til tiden, indenfor de økonomiske rammer og i den kvalitet, som de ønsker. Det, vi tilbyder jer, er at:

Hjælpe med byggerådgivning

FM Bygningsdrift tilbyder en nuanceret uvildig byggerådgivning i forhold til arbejdsmiljø, kommunikation til alle relevante interessenter, byggelogistik, projektledelse og strategi, så bygherren er bedst muligt klædt på til byggeprojektet – også i forhold til de mere bløde værdier, som kan få en stor betydning for projektets fremdrift.

Det er vigtigt ved projektets opstart at fastlægge strategier indenfor hvert af disse områder, som hænger sammen og som bliver integreret korrekt, da de vil sikre, at i når i mål med jeres byggeprojekt til tiden, indenfor de økonomiske rammer og med det ønskede kvalitative resultat til følge. Denne værdiskabende strategiproces kan vi hjælpe jer med:

Hjælpe med byggeproces

FM Bygningsdrift kan varetage og lede byggeprocessen med afsæt i faktuelle data samt vores omfattende viden og erfaringer og altid med det færdige byggeri og dets efterfølgende drift for øje. Derved kan vi træffe valg baseret på et fagligt velfunderet grundlag og garantere et stort overblik og en sikker styring af projektet fra A-Z både i praksis og på papiret. Så tid, økonomi, kvalitet, kommunikation, arbejdsmiljø, sikkerhed og logistik vil konstant være i fokus. Dermed sikrer vi maksimal tilfredshed for bygherren, for relevante interessenter og for alle dem der bor i, arbejder i, færdes i eller på anden vis bruger nærområdet.

Hjælpe med at bygge med trivsel

FM Bygningsdrift har fokus på de menneskelige aspekter under en byggeproces og søger at medtænke og tage hensyn til alle, der påvirkes af et byggeprojekt. Men hvad betyder det at bygge med trivsel?

  • Vi bygger med trivsel, når bygherren, projektteamet, entreprenørerne og håndværkerne trives under hele byggeprocessen.
  • Vi bygger med trivsel, når privatpersoner trives i nærområdet under hele byggeprocessen.
  • Vi bygger med trivsel, når vi finder måder, hvorpå vi kan integrere de mennesker, der bor i eller bruger nærområdet i selve byggeprojektet gennem f.eks. socialt holdbare projekter.
  • Vi bygger med trivsel, når virksomheder og forretninger i nærområdet kan fortsætte med deres virke under hele byggeprocessen.
  • Vi bygger med trivsel, når byggepladsen er pæn, ryddelig og velorganiseret - dermed er den sikker at arbejde på for håndværkerne og tillige ikke en torn i øjet på alle, der beskuer den.
  • Vi bygger med trivsel, når vi i videst muligt omfang afskærmer byggepladsen, så beboere og brugere af nærområdet samt forbipasserende ikke kan kigge direkte ind på byggerodet og tillige sørger for, at byggeaffald, plastik, pap mv. ikke blæser udenfor indhegningen.
  • Vi bygger med trivsel, når vi sørger for, at der altid er korrekt og let forståelig skiltning på og omkring byggepladsen samt god belysning i morgen- og aftentimerne.
  • Vi bygger med trivsel, når vi sikrer det logistiske flow for beboere, besøgende, ansatte, entreprenører samt for institutioner, butikker og andre virksomheder i nærområdet.
  • Vi bygger med trivsel, når vi skaber en byggeproces, der tager hensyn til mennesker samtidig med, at flowet i alle andre henseender forbedres.
  • Vi bygger med trivsel, når vi inden byggeriets start har en færdig proaktiv kommunikationsstrategi (funderet i dialog) og klageproces klar i tilfælde af, at nogen ikke føler sig godt nok hørt eller tilgodeset.

Ved at inkorporere det at bygge med trivsel fra et projekts opstart af undgår bygherren mange klagemål og sparer dermed penge og tid herved samtidig med, at virksomheden får et bedre ry. Derfor er det at bygge med trivsel ikke dyrere for en bygherre, men det kræver dog engagement, så bygherren stiller krav til sine entreprenører allerede i planlægningsfasen.

FM Bygningsdrift tager som den eneste aktør i byggebranchen afsæt i indsamlede faktuelle data om menneskers trivsel under byggerier, og sammen med kvantitative data bruger vi det til at fastlægge strategier for nedenstående områder:

Book et møde med os
Book et møde
Hvad ønsker du møde omkring?
Drift eller FM Byggebooking Presse eller karriere Salg
Gitte Stensbjerg
Partner
Adm. Direktør
Direktion
Telefon
+45 2085 6858
Ole Stensbjerg
Partner
Kommerciel Direktør
Direktion
Telefon
+45 4029 6838
Ole Stensbjerg
Partner
Kommerciel Direktør
Direktion
Telefon
+45 4029 6838