Vi hjælper med byggeproces

FM Bygningsdrift kan varetage og lede byggeprocessen med afsæt i faktuelle data samt vores omfattende viden og erfaringer og altid med det færdige byggeri og dets efterfølgende drift for øje.

FM Bygningsdrift kan varetage og lede byggeprocessen med afsæt i faktuelle data samt vores omfattende viden og erfaringer og altid med det færdige byggeri og dets efterfølgende drift for øje. Derved kan vi træffe valg baseret på et fagligt velfunderet grundlag og garantere et stort overblik og en sikker styring af projektet fra A-Z både i praksis og på papiret.

Så tid, økonomi, kvalitet, kommunikation, arbejdsmiljø, sikkerhed og byggelogistik vil konstant være i fokus. Dermed sikrer vi maksimal tilfredshed for bygherren, for relevante interessenter og for alle dem der bor i, arbejder i, færdes i eller på anden vis bruger nærområdet.

Book et møde med os
Book et møde
Hvad ønsker du møde omkring?
Drift eller FM Byggebooking Presse eller karriere Salg
Gitte Stensbjerg
Partner
Adm. Direktør
Direktion
Telefon
+45 2085 6858
Ole Stensbjerg
Partner
Kommerciel Direktør
Direktion
Telefon
+45 4029 6838
Ole Stensbjerg
Partner
Kommerciel Direktør
Direktion
Telefon
+45 4029 6838