FM Byggebooking

Et enkelt system der giver en stor økonomisk og menneskelig værdi

- ny opdateret version i 2020 med bl.a. dataopsamling til DGNB og BREEAM

At byggelogistikken og byggepladslogistikken er højt systematiseret er altafgørende for, at et byggeprojekt færdiggøres til tiden, indenfor de økonomiske rammer og i den kvalitet, som bygherren ønsker. Af den grund er det vigtigt hele tiden at arbejde fokuseret med at optimere flow’et i byggeprocessen - og her er FM Byggebooking og FM's logistikkoordinatorer vigtige redskaber.

Optimér flow’et i byggeprocessen

I en erkendelse af at der manglede et redskab i byggebranchen til at styre ressourcerne i et byggeprojekt og derved spare tid såvel som penge udviklede FM Bygningsdrift sit eget enkle og tilpasningsdygtige digitale ressourcestyringssystem ”FM Byggebooking” i 2006, og det er kommet i en ny opdateret version i slutningen af 2020.

Med det benytter vi faktuelle data til at styre alle processer i byggelogistikken med, og det er efterhånden blevet et velafprøvet system, der har givet øget værdi til mange projekter i Danmark og Sverige.

Virker nedenstående scenarier bekendte?

  • Er der trafikalt kaos pga. for mange leverancer på én gang, så skaber det forsinkelser og gener for både entreprenører, håndværkere, beboere i og brugere af nærområdet samt for forbipasserende.

 

  • Bliver der leveret materialer og varer til en byggeplads, som først skal bruges 1 uge senere, så optager de plads, der som oftest er en mangelvare i forvejen, samt de skal ofte flyttes flere gange, da de ligger i vejen.

 

  • Bliver der leveret materialer og varer til den forkerte port på en byggeplads, og er der ikke styr på, hvem der skal modtage dem, så skaber det forsinkelser.

 

  • Bliver materialer leveret i en transport, der er for lang til aflæsningsområdet, så skal materialerne enten returneres med det samme eller i bedste fald læsses om på en mindre transport for at komme ind på byggepladsen.

 

Ovenstående er blot nogle ganske få eksempler på de byggelogistiske problematikker, som ”FM Byggebooking” forhindrer ved, at alle leverancer til og fra en byggeplads bookes heri af entreprenørerne eller håndværkerne, så FM Bygningsdrifts logistikkoordinatorer kan koordinere og styre flowet til og fra byggepladsen.

Systemet kan nemt og billigt tilpasses den enkelte kundes behov, og så er det let at bruge. Så der er ingen undskyldning for ikke at værne om både materialerne, byggeprojektet, menneskene og miljøet.

Book et møde med os
Book et møde
Hvad ønsker du møde omkring?
Drift eller FM Byggebooking Presse eller karriere Salg
Gitte Stensbjerg
Partner
Adm. Direktør
Direktion
Telefon
+45 2085 6858
Ole Stensbjerg
Partner
Kommerciel Direktør
Direktion
Telefon
+45 4029 6838
Ole Stensbjerg
Partner
Kommerciel Direktør
Direktion
Telefon
+45 4029 6838