Vores historie

FM Bygningsdrift er bygherrens højre hånd

Vi er specialister i at have både kunden, processen og interessenter i nærområdet i fokus gennem hele projektet - både på kontoret og på sitet.

Etableret i 2003

FM Bygningsdrift blev etableret i 2003 af Gitte Stensbjerg og Ole Stensbjerg i erkendelsen af, at der i den danske byggebranche manglede en meget vigtig faktor: en person, som tilgodeser og varetager bygherrens ønsker og mål igennem hele byggeprocessen. Med andre ord: bygherrens højre hånd.

Efter en årrække med vækst og udvikling i Danmark kiggede de over Øresund mod Sverige og oprettede i 2016 det svenske datterselskab ”FM Management” med kontorer i indtil videre Skåne. Således har FM Bygningsdrift og FM Management løst projekter rundt omkring i Danmark og i Sverige samt et enkelt i Polen.

Siden 2003

Siden sin etablering i 2003 har FM Bygningsdrift specialiseret sig i at arbejde med projekter, der sætter et stort aftryk i deres nærområder. Det er projekter som hospitaler, butikscentre, bydele og komplekse projekter.

Netop fordi de projekter sætter et stort aftryk i deres nærområder, har de også en stor påvirkning på mange mennesker under såvel udførelsen som efterfølgende i driften, og det medtænker FM Bygningsdrift fra projektets start i alle byggeriets faser. Vi tager hensyn til helheden hele vejen igennem et byggeprojekt og har fokus på at bygge med trivsel.

FM Bygningsdrift vil gøre alt for, at vores kunder og deres byggeprojekter bliver en succes

Målet for FM Bygningsdrift er fortsat at være en uvildig rådgiver, der har fokus på byggeprocessen og en kontinuerlig optimering heraf, logistikken og flowet på og omkring byggepladsen, arbejdsmiljøet og sikkerheden, kunden samt det færdige byggeri og dets drift gennem hele projektet. Det sikrer vi ved at samarbejde på tværs af organisationen og planlægge arbejdet konstruktivt, være synlige på byggepladsen og konstant bevare overblikket, arbejde datastyret, være proaktive og koordinere alle implicerede parter og deres opgaver.

 

Med afsæt i dialogbaseret, klar og tydelig kommunikation før, under og efter et projekt i forhold til alle relevante interessenter skaber vi rammerne for en høj grad af gensidig forståelse, imødekommenhed og ikke mindst trivsel. Derved sikrer vi, at byggeprojektet bliver færdigt til tiden, indenfor de økonomiske rammer og i den kvalitet, som bygherren ønsker.

 

I FM Bygningsdrift tror vi ikke på, at vi skaber noget alene. Kun gennem teamwork skaber vi succes. Kun gennem teamwork når vi vores mål. Og vores mål er at spille vores kunder og samarbejdspartnere gode – dermed får i også muligheden for at forbedre jeres bundlinjer. Så FM Bygningsdrift tager ansvar, men vi tager aldrig ansvaret fra vores kunder.

Book et møde med os
Book et møde
Hvad ønsker du møde omkring?
Drift eller FM Byggebooking Presse eller karriere Salg
Gitte Stensbjerg
Partner
Adm. Direktør
Direktion
Telefon
+45 2085 6858
Ole Stensbjerg
Partner
Kommerciel Direktør
Direktion
Telefon
+45 4029 6838
Ole Stensbjerg
Partner
Kommerciel Direktør
Direktion
Telefon
+45 4029 6838