Samspillet mellem mennesker og teknik er vores fokus

2 ting som FM Bygningsdrift fokuserer på: samspillet mellem mennesker og teknik

For at kunne anvende og udnytte teknik optimalt kræver det, at vi ved, hvilke tekniske løsninger, der findes, og hvordan teknikken påvirker mennesker og deres trivsel under et byggeprojekt, men også efterfølgende når de færdige bygninger skal bruges. Derfor har vi fokus på samspillet mellem mennesker og teknik.

Teknikken kan ikke stå alene

For FM Bygningsdrift er det vigtigt at fremhæve, at mennesker er den vigtigste ressource i byggeprojekter – de sætter rammerne for, planlægger og udfører projekterne. Men det er også vigtigt at fremhæve, at det også er mennesker, der efterfølgende skal leve i, fungere i og anvende de bygninger, som vi bygger. Derfor er mennesker det vigtigste for os, for uden dem er teknikken intet værd. Teknikken kan ikke stå alene.

Derfor er det essentielt, at vi ved, hvordan teknik påvirker mennesker og menneskers trivsel, for hvordan skal vi ellers kunne anvende den korrekt og udnytte den optimalt – det gælder under byggeriet, men også når bygningen står færdig og skal bruges. I nogle tilfælde kan det også resultere i, at vi må fravige noget teknik, hvis det giver mest mening, for i FM Bygningsdrift tror vi på, at den rette teknik skal anvendes på det rette tidspunkt.

Det kan også betyde, at vi må tænke i grønnere alternativer ved at vælge f.eks. fossilfri maskiner – dog skal vi være opmærksomme på, at det skaber udfordringer at vælge maskiner, der ikke kører på diesel, og det skal man naturligvis være forberedt på og afklaret med på forhånd. Men vigtigst af alt er det, at teknikken skaber værdi for mennesker – vi ønsker ikke digitalisering for digitaliseringens skyld.

I FM Bygningsdrift ønsker vi at sikre en så smidig byggeproces som mulig, og hvor der for alle interessenter er en så høj grad af tilfredshed med det samlede forløb og det færdige projekt som muligt. Det kræver, at vi arbejder fokuseret med at få etableret en konstruktiv dialog med alle, så vi får en god relation til dem. For faktum er, at jo flere interessenter og interessentgrupper der er tale om, des flere forskellige ønsker, behov, interesser, udfordringer og problematikker vil der være at skulle forholde sig til og tage hensyn til. Det er vi i FM Bygningsdrift eksperter i. Vi tager hensyn til helheden hele vejen igennem et projekt, da vi mener, at alle skal kunne trives under et byggeprojekt.

Book et møde med os
Book et møde
Hvad ønsker du møde omkring?
Drift eller FM Byggebooking Presse eller karriere Salg
Gitte Stensbjerg
Partner
Adm. Direktør
Direktion
Telefon
+45 2085 6858
Ole Stensbjerg
Partner
Kommerciel Direktør
Direktion
Telefon
+45 4029 6838
Ole Stensbjerg
Partner
Kommerciel Direktør
Direktion
Telefon
+45 4029 6838