Erfaren projektleder med fokus på planlægning

Ansøgningsfrist:

Er du en erfaren projektleder?

Som projektleder for FM Bygningsdrift er du ikke kun virksomhedens ansigt udadtil, men også vores kundes. Derfor er det også vigtigt, at beslutninger tages med udgangspunkt i den strategi, der er udarbejdet i samarbejde med kunden.

Arbejdsopgaverne vil bl.a. være følgende:
 • Designe helhedsløsninger for kunden og sikre at kundens interesser varetages
 • Forhandling og afgrænsning af kontrakter og ansvarsområder
 • Overordnet ansvar for projektet – herunder direkte ledelse af medarbejdere i projektet
 • Godt købmandskab – du vil være budgetansvarlig på projektet
 • Indgåelse af aftaler med leverandør
 • Udarbejdelse og opfølgning på tidsplan
 • Sikre kvalitet i projektet – skabe værdi for kunden – hver dag
 • Sikre at teamet leverer, som du og vi forventer
Dine egenskaber

Da du indgår i et samlet team med bl.a. bygherre, byggeleder og arbejdsmiljøkoordinator er det vigtigt, du snarere siger ”vi” end ”jeg”.

Vi ser desuden gerne, du besidder en eller flere af disse punkter:

 

 • Erfaring fra rådgiver- eller entreprenørbranchen
 • Erfaring med proaktiv projektledelse
 • Erfaring med ledelse af projektmedarbejdere
 • Erfaring med forhandling og kontrahering
 • Erfaring med logistikløsninger og deres værdi
 • Arbejder analytisk og struktureret
 • Stærk i byggejura
 • Serviceminded
 • Motiveret og entusiastisk omkring dine arbejdsopgaver
 • Kan kommunikere mundtligt og skriftligt med kunde og entreprenør
 • Kan disponere over egen og andres tid og arbejdsopgaver

Ansøgning

Har ovenstående vækket din interesse er du velkommen til at sende din ansøgning.

Hvis du har spørgsmål eller har lyst til at høre nærmere, kan du kontakte Markedsdirektør Ole Stensbjerg på nedenstående:

 

Tlf.nr.: 4029 6838

Mail: os@fmbygningsdrift.dk

 

Forventet opstart: snarest

Ansøgninger vil blive behandlet løbende, og vi indkalder også til samtaler løbende.

 

Seneste frist for ansøgning er 31. marts 2023.

Velkommen til FM Bygningsdrift

FM Bygningsdrift har siden 2003 specialiseret sig i rådgivning og ledelse af store og af komplicerede byggeprojekter i ind- og udland. Det er særligt indenfor områder som byggelogistik, projektledelse, arbejdsmiljøkoordinering, kommunikation og strategisk rådgivning, vi gør en markant forskel på vores projekter.

Vi er bygherrens højre hånd, og i denne funktion tilgodeser og varetager vi bygherrens ønsker og mål. Vi handler ud fra, at alt hvad vi gør skal give værdi for kunden.

Vores succes kommer af at se alle projekter i helikopterperspektiv. Da de fleste at de byggeprojekter, vi er den del af, sætter et stort aftryk i deres nærområder, så er det vigtigt at medtænke de mange mennesker, som påvirkes af projektet under udførslen og efterfølgende i driften. Derfor har vi i FM Bygningsdrift fokus på helheden hele vejen igennem et projekt.

FM Bygningsdrifts karakteristiske værdigrundlag betyder, at efterspørgslen efter vores stærke faglighed på store og på komplekse projekter er stor. Derfor søger vi igen en ny medarbejder til at styrke vores organisation.

Fællesskabet og socialt samvær prioriteres

Hos FM Bygningsdrift har vi en flad organisationsstruktur, hvor alle kommer hinanden ved, og du vil hurtigt mærke, at fællesskab og et godt supporterende arbejdsmiljø er en naturlig del af hverdagen rundt på projekterne.

Da medarbejderne i FM Bygningsdrift netop er spredt godt ud over Danmarkskortet, og vi tillige har medarbejdere i datterselskabet FM Management i Sverige, så har vi af geografiske årsager ikke mulighed for at se hinanden hver eneste dag. Derfor gør vi meget ud af at fokusere på det sociale samvær i alle de sammenhænge, som vi overhovedet kan. Vi samles gerne til morgenmad på de forskellige kontorer rundt omkring, vi deltager i stafetløb, og vi mødes til 2-4 årlige fælles firmaarrangementer. Det er derfor vigtigt, at du har lyst til at bidrage til og være en del af fællesskabet.

Vil du med på holdet?

Har du spørgsmål, eller vil du sende os en ansøgning så benyt følgende kontaktoplysninger:

Markedsdirektør Ole Stensbjerg
Åbne stillinger

Vi søger i øjeblikket efter nye medarbejdere til at forstærke vores organisation. Klik dig ind på nedenstående åbne stillingsopslag og se, om det kunne være noget for dig.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Jobs
Book et møde med os
Book et møde
Hvad ønsker du møde omkring?
Drift eller FM Byggebooking Presse eller karriere Salg
Gitte Stensbjerg
Partner
Adm. Direktør
Direktion
Telefon
+45 2085 6858
Ole Stensbjerg
Partner
Kommerciel Direktør
Direktion
Telefon
+45 4029 6838
Ole Stensbjerg
Partner
Kommerciel Direktør
Direktion
Telefon
+45 4029 6838