Bygherrens rådgiver

Vi er specialister i at have både processen og kunden i fokus gennem hele projektet

Efter flere år i byggebranchen på forskellige områder og positioner kom en erkendelse af, at der mangler en vigtig faktor i branchen – en person som tilgodeser og varetager bygherrens ønsker og mål. Derfor blev FM Bygningsdrift etableret i 2003 af Gitte og Ole Stensbjerg.

Efter fortsat vækst og udvikling i Danmark men også Sverige besluttede de sig for i 2016 at etablere et svensk datterselskab – FM Management.

Formålet er fortsat at være uvildige rådgivere, der har fokus på processen, optimering samt ikke mindst arbejdsmiljø og sikkerhed hele vejen igennem projekterne.

Vi har ekstra fokus på indretning og drift samt logistik på byggepladsen sammenholdt med et godt og sikkert arbejdsmiljø. Vi har vores eget logistiksystem, der sikre vi i dagligdagen gør en forskel og er synlig på pladsen.

Vi skaber de rette og nødvendige forudsætninger for en effektiv byggeproces og derved skabes rammerne for bedre byggeri til rette pris, kvalitet og tid.