FM BYGGEBOOKING

- et enkelt system med en stor værdi...

På enhver byggesag er det vigtigt at have fokus på logistikken samt vare- og materiale leverancerne til pladsen. Samtlige aktiviteter finder sted inden for samme tidsrum på et ofte forholdsvis lille område. Dette er et puslespil, som kræver en velgennemført koordinering.

FM Bygningsdrift har stor erfaring med løsning af logistikopgaver og via koordinering sikre vi, at leverancer af materialer/varer er muligt på det aftalte tidspunkt, at den rigtige modtager er der, på det rigtige sted - og at leverancerne genererer færrest muligt af de andre entreprenører.

Ved hjælp af FM Byggebooking, der er et velafprøvet ressourcestyringsprogram, kan vi koordinere og styre flowet af byggematerialer og varetilførsel, således at nærområdet ikke bliver blokeret af trafikpropper. Man undgår derved, at der kommer mange lastbiler på en gang, som bare kommer til at holde i vejen for hinanden, inden de kan komme til at læsse af.
Dette er kun til gene for håndværkerne og ikke mindst for nabolaget.
FM Byggebooking er et ressourcestyringsprogram, som er bygget op på en sådan måde, at det nemt og billigt kan tilpasses den enkelte kundes individuelle behov, samt kunne håndtere en eller flere varemodtagelser på samme tid.

Kort sagt - et enkelt system med en stor værdi...