Vi byder velkommen til vores nye logistikkoordinator Ali Malik

FM Bygningsdrift har, som et led i den fortsatte ekspansion, ansat Ali Malik som Logistikkoordinator.

Ali er uddannet bygningsingeniør fra DTU og kommer senest fra en stilling hos Orbicon, hvor Ali som byggeleder havde ansvaret for og styringen af underentrepriser mm.

Ali er desuden uddannet tømrer og har arbejdet for en række gode firmaer, inden han nu er hos os.

På baggrund af hans mange års erhvervserfaring indenfor byggebranchen har Ali en stærk profil, når det gælder bygge- og projektledelse, kalkulation og logistik.

Derudover er bæredygtighed og projekteringsledelse stærke kompetencer som Ali besidder.

Med godt humør og stor passion arbejder Ali fokuseret med opgaver og løsninger til stor glæde for vores kunder.

Med ansættelsen af Ali Malik er vores organisation yderligere styrket, og vi byder Ali velkommen ombord på den fortsatte rejse med FM Bygningsdrift.

Vil du vide mere om Ali Malik og FM Bygningsdrift i øvrigt, er du velkommen til at kontakte Projektdirektør Carsten Nyboe på 93961750 eller cny@fmbygningsdrift.dk.


Del indlæg